Craig Zadoroznyj Photography | Yorkshire Points 9 Velo Club Beverley Leconfield Women Junior-VetSenior Vet Men 45