Craig Zadoroznyj Photography | Yorkshire Points 9 Velo Club Beverley Leconfield Mens Junior-Senior Vets 40-44