Craig Zadoroznyj Photography | City RC Hull 10 V718 July 15 2015