Craig Zadoroznyj Photography | Nafferton All Stars V Bay Horse Kilham